Opleiding

DE KONINKLIJKE HARMONIE ST ISIDORUS IN SAMENWERKING MET DE ACADEMIE VOOR WOORD EN MUZIEK (LANAKEN), AFDELING BILZEN WERFT AAN:

« NIEUWE MUZIKANTEN »

Wij zijn op zoek naar leerlingen vanaf het tweede leerjaar of ouder die:

 • Graag een instrument naar keuze willen bespelen onder de goede begeleiding van een muziekschool;
 • Later, in groep, met plezier muziek willen maken;
 • Actief deel willen nemen aan prachtige voorstellingen en concerten;
 • In de toekomst, wie weet, misschien wel beroepsmuzikant willen worden;
 • Maar vooral, in hoofdzaak, «ZELF» toffe muziek willen kunnen spelen.

Hen bieden wij:

 • Een degelijke opleiding en begeleiding via de muziekschool van Lanaken
  die een onderafdeling te Bilzen heeft en vanaf 10 leerlingen ook een eigen klas te Rijkhoven;
 • Een muziekgetuigschrift wettelijk erkend;
 • Een financiële tussenkomst in de onkosten wat betreft de huur van instrumenten;
 • Naar de toekomst toe een eigen instrument;
 • De gelegenheid om hun opgedane instrumentale kennis omzetten in de praktijk, in ons jeugdharmonieke de Biesenfluiters;
 • Al vanaf het eerste jaar instrument leren ze dus in groep spelen en worden er regelmatig mogelijkheden geboden om hun kunnen onder vorm van een optreden aan gans de familie te tonen;
 • Doorgroeimogelijkheden naar de volwassen harmonie op ieders tempo.

Wij bieden hen ook, en niet te vergeten:

 • Een toffe groepssfeer waarin zij zich zeker thuis zullen voelen maar ook gewaardeerd;
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan een culturele groep die in Rijkhoven en verre omgeving gerespecteerd wordt;
 • Op tijd en stond een aangename uitstap, activiteit of reis waaraan ook de ouders kunnen deelnemen;
 • Zin voor verantwoordelijkheid en samenwerking;
 • En Voor zij die er echt voor gaan een toekomst voor later.

Wat wij slechts vragen aan de ouders:

 • Hun goedkeuring en een positieve stimulans naar hun kinderen toe;
 • En indien uw kind er echt zin in heeft geef hen de kans;
 • Ouders die bereid zijn af en toe te rijden van en naar de muziekschool te Bilzen.
 • Eventueel passend in een beurtrol (afhankelijk van het aantal inschrijvingen).

Wat met het praktisch gedeelte:

A .STUDIERICHTING MUZIEK

U vindt een overzicht van de studierichtingen terug op www.academielanaken.be

B. LESUREN EN LOKATIE MUZIEKACADEMIE (LANAKEN) AFDELING BILZEN

Info over de lesuren: www.academielanaken.be

Info over de leslocaties: www.academielanaken.be

C . INSCHRIJVINGSGELD

Voor up-to-date kosten voor de inschrijving, kan u op deze pagina terecht: www.academielanaken.be

E. VERMINDERINGEN

Eventuele gezinsvermindering mogen bij betaling onmiddellijk worden afgetrokken.
Onder bepaalde voorwaarden kan u een vermindering bekomen.
Elk verminderd tarief moet, ieder jaar opnieuw, gestaafd worden met een rechtsgeldig attest
Na betaling wordt, bij voorlegging van het attest, de rechtsgeldige vermindering terugbetaald.

De bedragen voor vermindering vindt u hier: www.academielanaken.be

Voor wie is deze vermindering van toepassing:
(de attesten moeten door het gezinshoofd voorgelegd worden)
Indien de moeder gezinshoofd is moet zij ook de samenstelling van het gezin bijvoegen
(Deze zijn gratis te verkrijgen bij u gemeente)

1 Uitkeringsgerechtigde werkloze of personen daarvan ten laste. (*)
2 Verplicht ingeschreven deeltijds werkloze of personen daarvan ten laste. (*)
3 Bestaansminimumtrekker of personen daarvan ten laste.
4 Gehandicapten (66%¨) of personen daarvan ten laste. (***)
5 Mindervaliden of personen daarvan ten laste.(***)
6 Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI.
7 Statuut erkend politiek vluchteling of personen daarvan ten laste.
8 – 18 jaar: een ander gezinslid betaald reeds het volledig bedrag. (**)
9 – 18 jaar: voor bijkomende inschrijvingen in andere studierichtingen. (**)
10 Studenten tussen 18 en 24 jaar : bewijs van inschrijving in het dagonderwijs

(*) attesten te verkrijgen bij de VDAB of RVA niet van de vakbond of hulpkas.
(**) eventueel attest van andere academie bijvoegen.
(***) attest van het Ministerie van Volksgezondheid niet van de mutualiteit.

Let wel ! Het attest (gedateerd tussen 01 en 30/09) moet ten laatste 30/09 van het inschrijvingsjaar en samen met het inschrijvingsgeld in het bezit zijn van de muziekacademie Lanaken.

D. HUUR INSTRUMENTEN

Via muziekschool of Harmonie

Opmerking: Voor de huur van de instrumenten is er een financiële tussenkomst van de Harmonie. Vanaf geslaagd derde jaar en ingeschreven voor het vierde jaar krijgt u van ons de helft van het huurgeld van uw instrument van de vorige 3 jaar terug betaald alsook de daaropvolgende jaren.
Er zijn zelfs een aantal instrumenten rechtstreeks beschikbaar bij de Harmonie zonder kosten (informeer u even op voorhand).
Na verloop van tijd wordt er voor de leerling muzikant een persoonlijk instrument ter beschikking gesteld door de Harmonie.

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op

Verantwoordelijke van Opleiding en Jeugdwerking:
SNELLINGS JEF
saxojef@gmail.com of 0479903221

OPGELET:
Ook volwassenen die ooit de kans gemist hebben om muziek te spelen maar dit toch nog graag zouden willen leren, HET IS NOOIT TE LAAT!
Ook in onze Harmonie zijn er mensen die op latere leeftijd pas begonnen zijn met muziek, dus waarom u niet? Het is misschien een mogelijkheid om zo u kind nog extra te stimuleren en te volgen. Doen zou ik zeggen…

MET MUZIEK IN JE HART
MAAK JE VAN JOU WERELD IETS APART
MET MUZIEK IN JE ZIEL
WORDT HET MISSCHIEN WEL JE STIEL!

Koninklijke Harmonie St.-Isidorus Rijkhoven

Academie voor Muziek & Theater
Met filiaal te Bilzen
Biesweg 20, 3620 Lanaken
Tel 089/71.22.10
Fax 089/73.29.74

academie@lanaken.be