Historie

Door de plaatselijke boerengilde werd er in 1921 een fanfare gesticht onder de naam St.-Isidorus.
Eugene Collas werd onze eerste dirigent tot hij overleed in 1955. 

Van 1955 tot 1977 dirigeerde Theo Kellens en vanaf 24 juli 1977 was de leiding in handen van  Luc Vergauwen en dit tot april 2004.

in 1988 onder Luc Vergauwen transformeerde St Isidorus van fanfare tot een volwaardige harmonie. 

In september 2004 verliet Luc onze rangen waarna de overgrote meerderheid van bestuur en muzikanten koos voor de jeugdige dirigente Michèlle Geerlings.
Ze studeerde af aan het Conservatorium te Maastricht met als hoofdvak “Klarinet” bij Dhr. Leo van Tol, maar ook aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans te Genk voor de richting “Directie” en dit bij Dhr. Mark Prils. 
Een frisse nieuwe wind waaide doorheen onze harmonie en we werden graag geziene gasten in gans de omgeving.

Midden 2008 ontvingen we van Michèlle het voor ons minder goede nieuws, dat ze verder wilde studeren om een solocarrière als klarinettist uit te bouwen.
Het combineren van haar studies met het leiden van onze harmonie zou, naar haar professionele mening, ons te veel benadelen.
Ze verliet later dat jaar met de gepaste eer, maar tot onze spijt onze harmonie.

Opnieuw werden we, en dit voor de 2de maal op 5 jaar tijd, geconfronteerd met een selectieprocedure.
Na de nodige gesprekken en proefrepetities bleven er nog 3 kandidaten over. Hieruit werd dan, mede op advies van onze huidige dirigent John Vandecaetsbeek die toen ook mee in de selectiejury zat, gekozen voor Bart Falise. 
Bart Falise komt uit een uiterst muzikale familie met een vader die voorzitter en muzikant is, moeder spelend lid, zus (Nadia) eveneens , broer (Kristof) afgestudeerd als ‘’meester in de muziek’’ en een grootvader die toen nog wekelijks actief was op de herhalingen en concerten. Het was voor ons dan ook overduidelijk vanwaar zijn interesse in de hafabra ontstond. 

Op het gebied van dirigeren had hij zijn eerste ervaring opgedaan in de eigen harmonie, op zijn 15e nam hij de leiding van de jeugdgroep van de “Kon. Harmonie Vermaak na Arbeid Aalst” (Sint-Truiden), en op zijn 16e ook de leiding van het harmonieorkest. Bart was tevens ook een gewaardeerd dirigent bij de “Kon. Harmonie Eendracht is Macht” uit Mechelen-Bovelingen (Heers).
Dus waren we zeker dat we met deze jongeman opnieuw een schitterende dirigent in huis hadden gehaald.

Tijd vliegt en in 2011 was het ook voor Bart tijd om onze harmonie als dirigent te verlaten. Het werd een tot ziens en geen vaarwel want Bart versterkt nog regelmatig onze rangen als gewaardeerde trompettist.  

Op naar nieuw bloed…alhoewel nieuw?

John Vandecaetsbeek werd geboren te Bilzen op 2 juli 1968.

Al op jonge leeftijd werd hij spelend lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven.

Na zijn studies aan het Sint-Lambertuscollege te Bilzen trok hij naar de conservatoria van Brussel en Maastricht waar hij de meestergraden in de muziek voor trombone en hafa-directie behaalde.

Jarenlang dirigeerde hij zowel amateur- als professionele orkesten in België en Nederland om zo in 2011 terug te keren, dit keer als dirigent, naar het orkest waar het voor hem allemaal begon.

Naast dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus Rijkhoven is hij ook dirigent van het symfonisch orkest en het harmonieorkest van de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik en wordt hij regelmatig gevraagd voor diverse projectorkesten. 

Een uitvoering is voor hem veel meer dan louter mooie muziek brengen, een uitvoering moet een totaalconcept zijn dat de toehoorder van begin tot einde aan zijn stoel kluistert.

Door de jaren heen is hij dan ook steeds op zoek gegaan naar, soms wel heel erg onconventionele, samenwerkingsverbanden en projectvormen die deze filosofie onderschrijven.

In kader van deze projecten schrijft hij zelf het draaiboek arrangeert indien nodig de muziek.

Sinds 2007 is hij directeur van de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik, de academie waar hij ook jarenlang les gegeven heeft.

 

Momenteel telt onze harmonie 60 leden, waarvan er 55 muzikant zijn, leerlingen inbegrepen. 

Zoals in de meeste muziekverenigingen wordt ook in Rijkhoven danig gesleuteld aan de jeugdwerking, wat zich uit in een jeugdharmonie ” De Biesenfluiters”. 

In de vroegere jaren werden er festivals gehouden in een grote tent en was dit het grote traditioneel terugkerend evenement.
Rond de jaren ’80 heeft onze harmonie verscheidene keren een grote taptoe georganiseerd op de binnenkoer van het kasteel Alden Biesen.
Het militaire korps uit Leiden zal bij menig muzikant nog in het geheugen zitten. 

Doorheen de jaren merken we dat we een gedaantewissel ondergaan hebben van festivalharmonie naar concertharmonie. Hiervan getuigen ons concert “Een Reis door de Tijd” in 2000 in samenwerking met show-en dansgroep “De Broeveskender” en ons filmconcert “From Disney to Fantasy”, in samenwerking met de Lagere School te Rijkhoven.
In 2004 werd opnieuw een groots project “De Droomton” op poten gezet, samen met Kon. Harmonie St. Lambertus uit Alt-Hoeselt en woordkunstenaar Johan Luyckx.
Ons Halloweenconcert in het prachtige kader van Alden Biesen zag dan het levenslicht in oktober 2005. Sindsdien is de binding met het kasteel in eigen dorp nog versterkt mede door ons “Concert met een Lach en een Traan” in 2006 en de verscheidene ‘in-het-geheugen-gegrifte’ repetitie-weekends. 

Het is een traditie geworden om 2-jaarlijks een groot project op poten te zetten en dit eventueel in samenwerking met een andere kunstdiscipline, zoals toneel, vertelling, dans,…. 

Naast het muzikale maken we ook tijd voor de nodige ontspanning, zoals dauwtrippen, repetitieweekends, reisjes naar het buitenland, sportieve en minder sportieve activiteiten, … Kortom, elke gelegenheid wordt aangegrepen om de vriendschapsbanden in de harmonie te verstevigen. 

Een andere Highlight binnen onze vereniging was de organisatie van de jaarlijkse Ierse Folkavond destijds, waar menig folktalent aan bod kwam. Toppers als Snakes in Exile, Give’Way, Cajole, Mariéad Martin & Steve Bailey, … vulden onze parochiezaal waarbij een deel van de opbrengst steevast aan een goed doel geschonken werd. 

In de meer recentere jaren werden de projecten alsmaar grotere publiekstrekkers.
Prachtige Rockshows met de alom bekende band Domino, en dit onder de noemers “Rock Me Isidorus” in 2017 en Rock me Isidorus #2 ” in 2019 tonen aan dat Rijkhoven, onder leiding van dirigent John , het pad voor de toekomst heeft geëffend.     

Buiten het muzikale staat onze harmonie voor vriendschap, samenhorigheid, plezier, ontwikkeling en opvoeding, doorspekt met de nodige verantwoordelijkheid en discipline. 

Wil je proeven van onze harmonie in al haar kunnen kom dan samen met ons genieten van de vele liveoptredens.
We posten vanaf nu ook regelmatig  materiaal op Youtube, instagram en Facebook zodat u waar en wanneer u dat wenst nog eens kan terugblikken naar onze harmonie.

Heeft u nog bijkomende vragen neem dan gerust contact met ons op.

VZW Kon.Harm. ST ISIDORUS RIJKHOVEN